SATC

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ประวัติของกีฬา

การขี่ม้าถือเป็นกีฬาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับการทหารในอดีต ซึ่งใช้ม้าเป็นพาหนะในการรบพุ่งกัน ส่วนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์นั้น การแข่งม้า ได้รับการบรรจุ