SATC

การขี่ม้าถือเป็นกีฬาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับการทหารในอดีต ซึ่งใช้ม้าเป็นพาหนะในการรบพุ่งกัน ส่วนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์นั้น การแข่งม้า ได้รับการบรรจุ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 แต่ก็มีการห่างหายไปอยู่ช่วงหนึ่ง แล้วจึงกลับมาอีกครั้งในปี ค.ศ. 1912 ที่กรุงสตอกโฮล์ม และมีการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีทั้ง การแข่งศิลปะการบังคับม้า (Dressage) การขี่ม้าข้ามภูมิประเทศ
(Cross Country) และการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping)

กีฬาแข่งม้า ถือเป็นกีฬาแห่งความเท่าเทียมกัน เนื่องจากเป็นอีกประเภทกีฬาหนึ่งที่ไม่มีการแบ่งแยกเพศของนักกีฬา ผู้หญิงและผู้ชายจะทำการแข่งขันในรายการเดียวกัน และในประเภททีมก็ไม่มีการกำหนด
โควตาว่าจะต้องมีผู้หญิงหรือผู้ชายเท่าไร อีกทั้งเป็นอีกประเภทกีฬาที่นักกีฬามีอายุการใช้งานสูง สามารถแข่งได้จนถึงอายุมากๆ ดังเช่น ในลอนดอนเกมส์ที่ผ่านมา นักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดก็คือ ฮิโรชิ โฮเคทซึ ในวัย 71 ปี
(ตอนนี้เป็นอันดับที่ 3 ในประวัติศาสตร์โอลิมปิก และจะขึ้นเป็นอันดับ 1 หากคุณปู่ลงแข่งที่บราซิลได้) นอกจากนี้ม้ายังเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่ได้รับการนำมาแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งได้รับการให้เกียรติเสมือนเป็น
นักกีฬาเลยทีเดียว โดยมีการประกาศชื่อเช่นเดียวกันกับผู้ขี่ และมอบรางวัลให้กับม้าด้วย

ประวัติของกีฬา

การขี่ม้าถือเป็นกีฬาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับการทหารในอดีต ซึ่งใช้ม้าเป็นพาหนะในการรบพุ่งกัน ส่วนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์นั้น การแข่งม้า ได้รับการบรรจุ