SATC

กติกาวอลเลย์บอลชายหาด

คำนำ

             หนังสือคู่มือการจัดทำสนามวอลเลย์บอลชายหาดเล่มนี้  เป็นการแปลและรวบรวมจากหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด เช่น กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด Beach Volleyball World Tour Hand book ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวบรวมจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่ได้รับจากการปฎิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน  ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน  ผู้ควบคุมการแข่งขัน หรือแม้แต่การเป็นวิทยากรในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในระดับโลก   และในระดับทวีป

            ขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย  ที่สนับสนุนกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอลในทุกๆด้านด้วยดีมาโดยตลอด

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้เป็นจะแนวทางที่ทำให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาดรายการต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงที่มีอยู่         เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานใกล้เคียงระดับสากลให้มากที่สุด

 

                                         นายกฤษฎา  ปาณะเสรี

      ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

         คณะกรรมการดำเนินงาน    สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

                                        16  มิถุนายน  2551

 

ลักษณะของการแข่งขัน

(GAME CHARACTERISTIC)

           

วอลเลย์บอลชายหาด เป็นกีฬาประเภททีม  มีผู้เล่นทีมละ 2 คน  เล่นบนสนามที่เป็นพื้นทราย   มีตาข่ายกั้นกลาง  มีรูปแบบการเล่นเป็นพิเศษซึ่งสามารถพบได้ในการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างในเกมการเล่น มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน

            จุดมุ่งหมายของการแข่งขัน คือ แต่ละทีมจะส่งลูกบอลให้ข้ามตาข่ายไปตกลงในแดนของฝ่ายตรงข้าม และป้องกันไม่ให้บอลตกลงในแดนตนเอง

            แต่ละทีมเล่นลูกบอลได้ 3 ครั้ง ก่อนที่จะส่งลูกไปยังแดนของฝ่ายตรงข้าม  (นับรวมถึงการถูกลูกจากการสกัดกั้น)

            การเริ่มต้นการเล่นจากการเสิร์ฟลูกของผู้เสิร์ฟ โดยใช้มือหรือแขนเพียงข้างเดียวเสิร์ฟลูก ให้ข้ามตาข่ายไปยังแดนของฝ่ายตรงข้าม การเล่นจะดำเนินไปจนกว่าลูกบอลตกลงสู่พื้นในเขตสนามหรือออกนอกเขตสนาม หรือทีมไม่สามารถส่งลูกกลับไปยังแดนของทีมตรงข้ามได้อย่างถูกต้องตามกติกา

            ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ทีมที่ชนะการเล่นลูกจะได้ 1 คะแนน (Rally Point ) เมื่อทีมฝ่ายรับลูกเสิร์ฟชนะการเล่นลูกจะได้ 1 คะแนน และได้สิทธิ์ทำการเสิร์ฟ ผู้ทำการเสิร์ฟจะต้องเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ได้สิทธิ์เสิร์ฟ

พื้นที่เล่นลูก ( Play area )

            พื้นที่เล่นลูกรวมถึงสนามแข่งขัน (Playing court) และเขตรอบสนาม (Free Zone) ด้วย

1. ขนาดของสนาม ( Dimensions )

            1. สนามแข่งขันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 16 เมตร กว้าง 8 เมตร ล้อมรอบด้วยเขตรอบสนามกว้างอย่างน้อย 3 เมตร และเหนือเขตรอบสนามจากพื้นสนามแข่งขันขึ้นไป 7 เมตรต้องไม่มีสิ่งใดๆ กีดขวาง

            2. สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ สนามแข่งขันต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 16 เมตร กว้าง 8 เมตร ล้อมรอบด้วยเขตรอบสนามห่างจากเส้นหลัง และห่างจากเส้นข้างอย่างน้อยที่สุด 5 เมตร มากที่สุด 6 เมตร และเหนือเขตรอบสนามจากพื้นสนามขึ้นไป 12.5 เมตร ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  

2. พื้นผิวสนามแข่งขัน ( Playing surface )

            1. พื้นสนามต้องเป็นทรายระดับเดียวกัน มีความเรียบและเหมือนกันให้มากที่สุด ปราศจากก้อนหิน เปลือกหอย และสิ่งใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้ผู้เล่นเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

            2. สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ พื้นทรายต้องมีความหนาแน่นอย่างน้อย 40 ซม. และเป็นทรายเม็ดกลมละเอียดปราศจากการอัดแน่น

            3. พื้นสนามต้องไม่เป็นอันตราย หรือเป็นสาเหตุให้ผู้เล่นเกิดการบาดเจ็บ   สำหรับการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  ต้องร่อนทรายจนได้ขนาดที่ยอมรับ  ไม่หยาบเกินไป  ปราศจากหิน  และสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย  แต่ต้องไม่ละเอียดจนกลายเป็นฝุ่นเกาะติดผิวหนัง      

4. สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ถ้าฝนตกอนุญาตให้ใช้ผ้าใบคลุมสนามแข่งขันกลางแจ้งได้ (center court )

 

สนามแข่งขัน

  

สนามแข่งขันแบบยกพื้นขึ้น 40 เซนติเมตร

3..เส้นบนสนาม (  Line on court )

             1.  เส้นข้าง 2 เส้น และเส้นหลัง 2 เส้น เป็นเส้นกำหนดเขตสนามแข่งขันทั้งเส้นข้าง และเส้นหลังอยู่ภายในเขตสนามการแข่งขัน

            2.  ไม่มีเส้นแบ่งแดน

            3. ทุกเส้นกว้าง 5 – 8 เซนติเมตร

            4.  ทุกเส้นต้องสีเดียวกันและตัดกับสีพื้นทรายอย่างชัดเจน

            5.  เส้นสนามควรเป็นแถบ (Ribbon) ทำด้วยวัสดุทนทาน และตัวยึดเส้นควรเป็น  วัสดุที่อ่อนนุ่ม และยึดได้

 

4.เขตเสิร์ฟ ( Service Zone )

เขตเสิร์ฟเป็นพื้นที่ เลยเส้นหลังออกไป และอยู่ระหว่างแนวเขตเส้นข้างทั้งสอง

แนวลึกของเขตเสิร์ฟยาวออกไปจนถึงเขตรอบสนาม

5. ตาข่าย ( Net )

ตาข่ายยาว 8.5 เมตร กว้าง 1 เมตร (ยาวหรือสั้นกว่าได้ 3 เซนติเมตร) เมื่อขึงตึงแล้วแนวดิ่งจะอยู่เหนือจุดกึ่งกลางของสนามการแข่งขัน

ช่องตาข่ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 10 เซนติเมตร ขอบบนและขอบล่างมีขนาด 7 – 10 เซนติเมตร เป็นผ้าใบเย็บประกบอยู่ในแนวนอนยาวตลอดตาข่าย  นิยมใช้สีน้ำเงินเข้ม หรือสีสดใส ส่วนที่อยู่บนสุดของแถบบนแต่ละข้างมีรูสำหรับร้อยเชือกผูกกับเสาเพื่อให้ส่วนบนของตาข่ายตึง

ภายในแถบ มีสายยืดหยุ่นได้ตลอดบนตาข่าย 1เส้น และมีเชือกที่ตอนล่างของตาข่าย 1 เส้น สำหรับผูกตาข่ายกับเสา และทำให้ส่วนบนและล่างตึง อนุญาตให้มีโฆษณาบนแถบตามแนวนอนของตาข่ายนี้ได้

6. แถบข้าง ( side band )

เป็นแถบสีสองเส้นกว้าง 5 – 8 เซนติเมตร ( มีขนาดเท่ากับเส้นสนาม ) กว้างเท่ากับความกว้างของเส้นสนามยาว 1 เมตร ผูกในแนวดิ่งกับตาข่ายเหนือเส้นแต่ละเส้น และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตาข่ายอนุญาตให้มีโฆษณาแถบข้างนี้ได้

7. เสาอากาศ ( Antennae )

เสาอากาศเป็นแท่งกลมยืดหยุ่นได้ ยาว 1.8 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลิลเมตรทำด้วยใยแก้ว                (Fiber glass) หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน เสาอากาศทั้งสองติดอยู่ที่ขอบนอกของแถบข้างและอยู่คนละด้านของตาข่าย ส่วนบนสุดของเสาอากาศแต่ละต้นจะยื่นพ้นเหนือขอบตาข่าย 80 เซนติเมตร และทาสีตัดกันสลับเป็นช่วง ช่วงละ 10 เซนติเมตร ปกตินิยมใช้สีแดงกับขาวเสาอากาศถือเป็นส่วนหนึ่งของตาข่ายและเป็นแนวกำหนดเขตข้ามตาข่ายของลูกบอล

           

8. เสา ( Post )

เสาขึงตาข่ายต้องกลมและเรียบ มีความสูง 2. 55 เมตร ปกติควรปรับความสูงได้เสาทั้งสองต้องยึดติดกับพื้นห่างจากเส้นข้าง 0.7 – 1 เมตร การยึดเสากับพื้นห้ามใช้สลิง สิ่งที่เป็นอันตรายสิ่งกีดขวางใดๆต้องเอาออกให้หมด เสาต้องหุ้มด้วยนวม

        

10. ลูกบอล ( Ball )

            1 ลักษณะ ( Characteristic )

                         ลูกบอลต้องกลมทำด้วยวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ ( เป็นหนังหรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน ) ไม่ดูดซึมน้ำต้องเหมาะสมกับสภาพกลางแจ้ง เนื่องจากต้องใช้แข่งขันกลางฝนตก ลูกบอลต้องมียางใน ทำด้วยยางหรือวัสดุคล้ายคลึงกัน มีมาตราฐานตามที่สหพันธ์วอลเล่ย์บอลนานาชาติกำหนด

สี                      =          สีสดใส เช่น สีส้ม สีเหลือง สี ชมพู สีขาว เป็นต้น

เส้นรอบวง          =         66-68 เซนติเมตร ใช้สำหรับการแข่งขันสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

น้ำหนัก              =          260 – 280 กรัม

แรงอัด              =          171 – 221 m bar หรือ hPa (0.175 – 0.225 กก./ตร.ซม.)

            2 รูปแบบของลูกบอล

ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันต้องมีลักษณะเดียวกัน เช่น เส้นรอบวง น้ำหนัก แรงอัด และ ชนิด      เป็นต้น การแข่งขันระดับนานาชาติ ต้องใช้ลูกบอลที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติรับรองเท่านั้น

            3ระบบใช้ลูกบอล 3 ลูก (Three – ball system)

สำหรับการแข่งขันนานาชาติ จะใช้ลูกบอล 3 ลูก กรณีนี้ต้องมีผู้กลิ้งบอล 6 คน ประจำที่แต่ละมุมขอบสนาม และด้านหลังผู้ตัดสินแต่ละคน

11. อุปกรณ์เพิ่มเติม ( Additional equipment )

อุปกรณ์เพิ่มเติมทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อตกลง ตามระเบียบของสหพันธ์วอลเลย์บอล

นานาชาติ

               ในการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดนอกจากสนามที่เป็นพื้นทรายขนาด กว้าง 14 เมตร ยาว  22 เมตร หรือ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว  28 เมตร มีตาข่ายกั้นกลาง มีเส้นเป็นตัวกำหนดอาณาเขตของสนามแล้ว ยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกจำนวนมากที่ต้องใช้ในการแข่งขันสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้แก่

1.       ฐานเสา  เป็นตัวที่ฝังลงไปในพื้นทรายเพื่อใช้สำหรับเป็นที่ยึดเสาให้ตั้งฉากกับพื้น

 

2. เก้าอี้ผู้ตัดสิน  เพื่อให้ผู้ตัดสินที่  1ใช้ยืนสำหรับตัดสิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดของตาข่าย ด้านใดด้านหนึ่งเมื่อผู้ตัดสินที่ 1 ยืนบนเก้าอี้แล้ว ระดับสายตาจะอยู่ในระดับประมาณ 50 เซนติเมตรเหนือ           ตาข่าย เนื่องจากผู้ตัดสินแต่ละคนอาจจะมีความสูงที่แตกต่างกัน เก้าอี้ผู้ตัดสินควรปรับระดับได้ และเก้าอี้ผู้ตัดสินจะต้องได้รับการห่อหุ้มเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อนักกีฬา                                                                                        

            3. โต๊ะผู้บันทึก  จะตั้งอยู่ด้านตรงข้ามและหันหน้าเข้าหาผู้ตัดสินที่ 1     ใช้เป็นที่นั่งของผู้บันทึกและผู้ช่วยผู้บันทึก จะประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ และร่ม

 

            4. ธงผู้กำกับเส้น  (ขนาด 30 X 30 เซนติเมตร) ในการแข่งขันอาจใช้ผู้กำกับเส้น  2 คนหรือ 4 คน            ถ้าใช้ 2 คน ต้องยืนในแนวทะแยง  มุมตรงกันข้ามกันของสนาม ห่างจากมุม 1-2 เมตร แต่ละคนควบคุมเส้นหลังและเส้นข้างด้านที่ตนเองยืนอยู่ ถ้าใช้ผู้กำกับเส้น 4 คน จะยืนอยู่บริเวณรอบสนาม ห่างจากมุมสนาม 1-3  เมตร ตามแนวเส้นที่ตนเองควบคุม

             5. ที่พักนักกีฬา    จะประกอบด้วย เก้าอี้สำหรับนักกีฬา 2 ตัว ร่ม  ถังใส่น้ำดื่ม

 

            6. ป้ายคะแนนตั้งโต๊ะ   เพื่อแจ้งคะแนนที่ถูกต้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เช่น ป้ายคะแนน( Scoreboard)ได้รับทราบ

 

            7. ป้ายคะแนน( Scoreboard)  เพื่อแจ้งคะแนนที่ถูกต้องให้ทราบทั่วกัน ปกติแล้วในป้ายคะแนนจะต้องประกอบด้วย ชื่อทีม (ชื่อประเทศ) ชื่อผู้เล่น  คะแนนที่ทำได้ และเซ็ทชนะ

             8.ป้ายบอกหมายเลขเสิร์ฟ (ป้าย 1,2) ใช้สำหรับผู้บันทึกแสดงลำดับการเสิร์ฟที่ถูกต้อง

 

            9.ไม้วัดความสูงตาข่าย  ใช้สำหรับวัดความสูงตาข่ายความสูงของตาข่าย สำหรับความสูงตาข่ายประเภททีมชายสูง 2.43 เมตร ประเภททีมหญิงสูง 2.24 เมตร        

            ข้อแนะนำ : ความสูงของตาข่ายควรแตกต่างกันตามระดับอายุดังนี้

                        อายุ                                              หญิง                                            ชาย

                    ไม่เกิน 16 ปี                        2.24 เมตร                        2.24 เมตร

                    ไม่เกิน 14 ปี                         2.12 เมตร                        2.12 เมตร

                    ไม่เกิน 12 ปี                        2.00 เมตร                        2.00 เมตร

            วิธีการวัดตาข่าย

ให้วัดกึ่งกลางของสนามด้วยไม้วัดความสูง ที่ริมทั้งสองตาข่าย ( เหนือเส้นข้าง ) จะต้องมีความสูงจากพื้นผิวสนามเท่ากันและต้องสูงกว่าความสูงกว่าความสูงที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร

            

           10. เทปวัดสนาม  เพื่อใช้วัดความกว้าง ยาว ของสนาม ควรมีความยาวอย่างน้อย 30 เมตร

 

            11.ไม้เกลี่ยทราย  ใช้สำหรับปรับพื้นทรายให้เรียบ ในการแข่งขันจะมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกลี่ยทราย ปกตินิยมใช้แบบ 2 คน  4 คน หรือ 6 คน

               

           12. ผ้าเช็ดลูกบอล  ผ้าเช็คแว่นตา  ในการแข่งขันเจ้าหน้าที่เก็บบอลจะต้องมีผ้าไว้ สำหรับเช็ดลูกบอล  และผู้กำกับเส้นจะต้องมีผ้าไว้สำหรับผู้เล่นทำความสะอาดแว่นตา    ผู้กำกับเส้นจะต้องเหน็บผ้าเช็คแว่นตานักกีฬาไว้ที่บริเวณเอวด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนเจ้าหน้าที่เก็บบอลจะถือไว้หรือเหน็บ บริเวณเอวด้านใดด้านหนึ่งก็ได้  

     

          13.ที่วัดลมลูกบอล ใช้สำหรับวัดแรงอัดลมในลูกบอลว่าเป็นไปตามกติกาหรือไม่

(171 – 221 m bar หรือ hPa 0.175 – 0.225 กก./ตร.ซม.)

         14. สูบ  เพื่อใช้เพิ่มแรงลมในลูกบอลในกรณีที่มีแรงดันลมน้อยกว่ากติกา

 

            15. ถังน้ำล้างตัว ให้สำหรับให้นักกีฬาล้างตัว  อาจทำเป็นห้องอาบน้ำก็ได้

 

            16. กล่องปฐมพยาบาลเบื้อต้น ควรประกอบด้วย  น้ำยาล้างแผล   ยาใส่แผลสด  เช่น ยาแดง ยาทิงเจอร์ ฯลฯ พลาสเตอร์ปิดแผล ผ้าพันแผล  กรรไกร เป็นต้น

 

            17.  เครื่องช่างน้ำหนักขนาดเล็ก  ใช้ช่างน้ำหนักลูกบอลให้เป็นไปตามกติกา (260 – 280 กรัม)   ก่อนการแข่งขัน 1 – 2 วัน ผู้ควบคุมผู้ตัดสินจะตรวจลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันและ คัดเฉพาะลูกบอลที่มีน้ำหนักตามกติกาเท่านั้นเพื่อให้เป็นลูกบอลสำหรับแข่งขัน

            18.    ที่วัดเส้นรอบวงลูกบอล   ใช้วัดเส้นรอบวงลูกบอลให้เป็นไปตามกติกา   (66 – 68 เซนติเมตร) ก่อนการแข่งขัน 1 – 2 วัน  ผู้ควบคุมผู้ตัดสินจะต้องเป็นผู้วัดเส้นรอบวงลูกบอล คัดเฉพาะลูกบอลที่มีเส้นรอบวงตามกติกาเท่านั้นเพื่อให้เป็นลูกบอลสำหรับแข่งขัน

            19. บัตรเหลือง – แดง   สำหรับผู้ตัดสินที่ 1 ตักเตือนหรือลงโทษนักกีฬา

 

            20. เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย  ใช้วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ก่อนการแข่งขัน  ผู้ตัดสิน  ผู้บันทึก  ผู้กำกับเส้น ต้องได้รับการตรวจสอบว่าไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายจึงสามารถจะลงทำหน้าที่ได้  โดยผู้ควบคุมผู้ตัดสินและแพทย์จะเป็นผู้ควบคุมดูแลการตรวจสอบ

 

ผู้ตัดสินตรวจแอลกอฮอล์ก่อนลงทำหน้าที่

 

ผู้บันทึกและผู้กำกับเส้นตรวจแอลกอฮอล์ก่อนลงทำหน้าที่

            21. อุปกรณ์การขุด  เช่น จอบ พลั่ว เป็นต้น  ใช้ในการขุดเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ เช่น ฐานเสา เส้น ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้ปรับสภาพพื้นทรายให้ร่วนซุย  ไม่อัดแน่น 

 

            22.  อุปกรณ์เครื่องเขียน   ได้แก่ ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด  ปากกาเมจิก ฯลฯ

 

ห้องต่างๆ

            ในการจัดการแข่งขันนอกจากอุปกรณ์การแข่งขันแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันควรเตรียมห้องต่างๆไว้ดังนี้

1. ห้องพักนักกีฬา  ใช้เป็นที่พักนักกีฬาก่อนหรือหลังการแข่งขัน  ขนาดของห้องควรพิจารณาจากจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน  หากการแข่งขันนั้นเป็นรายการแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง   หากเป็นไปได้ควรแยกห้องพักนักกีฬาชายและห้องพักนักกีฬาหญิงออกจากกัน

 

2. ห้องพักผู้ตัดสิน  เพื่อให้ผู้ตัดสินใช้พักผ่อน หรือไว้เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก่อนและหลังการปฎิบัติหน้าที่   นอกจากนี้ยังใช้เป็นห้องประชุมผู้ตัดสินก่อนและหลังการแข่งขันในแต่ละวัน

 

3. ห้องทำงานคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  เป็นห้องทำงานของ ผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน 

4. ห้องทำงานฝ่ายจัดการแข่งขัน  เพื่อไว้สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันทำงานด้านเอกสาร เช่น ออกโปรแกรมการแข่งขัน ฯลฯ

5. ห้องแพทย์ – พยาบาล  เป็นห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น จะเป็นการดีถ้าคณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมนักกายบำบัดไว้ด้วย

6. ห้องสื่อมวลชน  เป็นห้องทำงานของสื่อมวลชนแขนงต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ฯลฯ

7. ที่พักเจ้าหน้าที่สนาม  ใช้เป็นที่พักผ่อนและเก็บอุปกรณ์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่สนาม อาจเป็นห้อง หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม

8.ห้องเก็บอุปกรณ์ เป็นที่ที่ใช้เก็บอุปกรณ์การแข่งขัน  อาจเป็นห้องพัก หรือสถานที่อื่นเหมาะสม

9. ห้องประชุม ใช้ในการประชุมต่างๆ เช่น ประชุมใหญ่ทางเทคนิค ฯลฯ หรืออาจใช้เป็นห้องแถลงข่าวในขณะทำการแข่งขัน

10.ห้องพัก VIP  เป็นที่พักของแขกผู้มีเกียรติไว้พักผ่อนก่อนหรือหลังการแข่งขัน

   

เจ้าหน้าสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด/1 คู่

            ในการแข่งขันนอกจากผู้ตัดสิน 2 คน (ผู้ตัดสินที่ 1 และผู้ตัดสินที่ 2) แล้วฝ่ายจัดการแข่งขันต้องเตรียมเจ้าหน้าที่สนามไว้ดังนี้

1.ผู้กำกับเส้น ในการแข่งขันอาจใช้ผู้กำกับเส้น  2 คนหรือ 4 คน        ถ้าใช้ 2 คน ต้องยืนในแนวทะแยง  มุมตรงกันข้ามกันของสนาม ห่างจากมุม 1-2 เมตร แต่ละคนควบคุมเส้นหลังและเส้นข้างด้านที่ตนเองยืนอยู่ ถ้าใช้ผู้กำกับเส้น 4 คน จะยืนอยู่บริเวณรอบสนาม ห่างจากมุมสนาม 1-3  เมตร ตามแนวเส้นที่ตนเองควบคุม  ผู้กำกับเส้นปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ธง (ขนาด 30 X 30 เซนติเมตร)  โดยต้องแสดงสํญญาณ ดังนี้

1.แสดงสัญญาณว่าลูกบอลตก “ใน” หรือ “นอก” สนาม เมื่อลูกบอลใกล้เส้น ที่ผู้กำกับเส้นนั้นรับผิดชอบ

2.แสดงสัญญาณว่าทีมที่เป็นฝ่ายรับถูกลูกบอลและลูกออกนอกสนาม

3.ให้สัญญาณเมื่อลูกบอลข้ามตาข่ายนอกเขตข้ามตาข่าย หรือถูกเสาอากาศ (กติกาข้อ 14.1.1)

ผู้กำกับเส้นที่อยู่ใกล้แนวที่ลูกบอลผ่านต้องรับผิดชอบให้สัญญาณลูกนั้น

4.ผู้กำกับเส้นที่รับผิดชอบเส้นหลัง ให้สัญญาณเมื่อเท้าของผู้เสิร์ฟถูกเส้น (กติกาข้อ 16.5.1) ถ้าผู้ตัดสินที่ 1 ร้องขอ ผู้กำกับเส้นต้องให้สัญญาณซ้ำอีก

  2.เจ้าหน้าที่เก็บลูกบอล  ในการแข่งขันจะใช้ลูกบอล 3 ลูก มีเจ้าหน้าที่เก็บลูกบอล 5 หรือ 6 คน ประจำที่ 

         แต่ละมุมขอบสนาม และด้านหลังผู้ตัดสินที่ 1  (ถ้าใช้เจ้าหน้าที่เก็บลูกบอล 5 คน) และหลังผู้ตัดสินที่ 2 (ถ้าใช้เจ้าหน้าที่เก็บลูกบอล 6 คน)  เจ้าหน้าที่เก็บลูกบอลจะเป็นผู้ช่วยเหลือในการส่งลูกบอลให้ผู้ทำการเสิร์ฟ

   3.  เจ้าหน้าเกลี่ยพื้นทราย  ในการแข่งขันจะมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกลี่ยทราย ทำหน้าที่ในการปรับพื้นทรายให้เรียบ ปกตินิยมใช้แบบ 2 คน  4 คน หรือ 6 คน

4. ผู้ประกาศ  ทำหน้าที่ในการประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นผลการแข่งขัน  ฯลฯ

5. เจ้าหน้าป้ายคะแนน จำนวน   1-4 คน  มีหน้าที่ใส่คะแนนในป้ายคะแนนให้ถูกต้อง

6. เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน       จำนวน    2  คน

มีหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันให้ถูกต้องตามกติกาและให้ความร่วมมือกับผู้ตัดสินที่ 2 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ก่อนเริ่มต้นทำการแข่งขันแต่ละนัดและเซต ผู้บันทึกต้องบันทึก

รายละเอียดข้อมูลการแข่งขันของทีมทั้งสอง รวมทั้งให้หัวหน้าทีมลงชื่อในใบบันทึก

2.ระหว่างการแข่งขัน ผู้บันทึกต้อง

- บันทึกคะแนนและต้องแน่ใจว่าคะแนนบนป้ายบอกคะแนนนั้นถูกต้อง

- บันทึกลำดับการเสิร์ฟขณะที่ผู้เล่นแต่ละคนทำการเสิร์ฟ

- แจ้งลำดับการเสิร์ฟของแต่ละทีมโดยแสดงหมายเลข 1 หรือ 2 ให้ถูกต้องตามลำดับผู้เสิร์ฟ หากมีการผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นต้องแจ้งผู้ตัดสินทันที

- บันทึกขอเวลานอก จำนวนครั้ง และแจ้งต่อผู้ตัดสินที่ 2

- แจ้งผู้ตัดสิน เกี่ยวกับการขอเวลานอกที่ผิดกติกา (กติกาข้อ 19.4)

- แจ้งการสิ้นสุดการแข่งขันทุกเซตและการเปลี่ยนแดนให้ผู้ตัดสินทราบ

3.เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้บันทึกต้อง

- บันทึกผลสิ้นสุดการแข่งขัน

- ลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขัน แล้วให้หัวหน้าทีมและผู้ตัดสินลงชื่อด้วยตามลำดับ

- กรณีที่มีการประท้วงอย่างเป็นทางการให้บันทึกหรือให้ผู้เล่นที่เกี่ยวข้องบันทึกในใบ

  บันทึก เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

เอกสารที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 

        นอกจากอุปกรณ์ ห้อง ที่กล่าวถึงในต้อนต้นแล้ว ในการจัดการแข่งขันฝ่ายจัดการแข่งขันควรจัดเตรียมเอกสารบางอย่างไว้เพื่อให้ฝ่ายต่างๆใช้ในการปฎิบัติหน้าที่  เอกสารที่ฝ่ายจัดการแข่งขันควรจัดเตรียม อาทิ

1.ใบบันทึก (Scoresheet) สำหรับผู้บันทึก(Scorer) บันทึกผลการแข่งขันให้ถูกต้องตามกติกา  (ภาคผนวก  ก.)

2.ใบตรวจสนาม (Procedure for a Court Inspection) เพื่อให้ผู้ตัดสินตรวจสภาพสนามก่อนการแข่งขัน  (ภาคผนวก  ข.)

3.ใบตรวจแอลกอฮอล์ (Alcohol Test Control Sheet)  เพื่อให้ผู้ตัดสิน  ผู้บันทึก   ผู้กำกับเส้น ลงนามหลังจากการตรวจสอบแอลกอฮอล์  (ภาคผนวก  ค.)

 

บรรณานุกรม 

กฤษฎา  ปาณะเสรี.  (2550).  เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาด.  กรุงเทพ : สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย.

ชาญฤทธิ์  วงษ์ประเสริฐ  และกฤษฎา  ปาณะเสรี. (2550). กติกาวอลเลย์บอลชายหาด.

 กรุงเทพ ฯ : หจก.อรุณการพิมพ์  

Federation  Internationale  De Volleyball (2008). Beach Volleyball FIVB Referee Delegate’s Manual .Av. de la Gare 12  1003  Lausanne  Switzerland

Federation  Internationale  De Volleyball (2008). FIVB  Beach Volleyball World Tour Hand book  2008 Av. de la Gare 12  1003  Lausanne  Switzerland

 

ประวัติของกีฬา

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ มีการกล่าวขวัญถึงการเล่นวอลเลย์บอล 6 คน บนชายหาดในฮาวายแต่ไม่มีการยืนยันที่แน่นอน มีลักษณะเหมือนวอลเลย์บอลในร่มคือเล่นกันฝ่ายละ 6 คน