SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา กรีฑา

1. ประวัติกรีฑาในประเทศไทย

วิธีฝึกทักษะเบื้องต้น

  • ประเภทของกรีฑา

การใช้เทคนิค

  • วีดีโอการสอนกีฬา โดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น

  • ขนาดสนาม 200 เมตร
  • ขนาดสนาม 400 เมตร
  • อุปกรณ์การแข่งขันกรีฑา

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากรีฑา

ประวัติของกีฬา

การเล่นกรีฑาในประเทศไทยริเริ่มโดยครูฝรั่งชาวอังกฤษนำมาสอนให้นักเรียนไทยได้ฝึกเล่นกันในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วค่อยเจริญแพร่หลายขึ้นหลังปี พ.ศ.2440 เป็นต้นมา