SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา กาบัดดี้

15. สาธิตการแข่งขันของกีฬากาบัดดี้

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬากาบัดดี

ประวัติของกีฬา

“ กีฬากาบัดดี้” ส่วนใหญ่จะเล่นกันในประเทศเขตร้อน ของทวีปเอเชีย รูปแบบหรือวิธีการเล่นของแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย