SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา ฮอกกี้

เรียนรู้กีฬาฮอกกี้ ตอนที่ 32

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬาฮอกกี้

ประวัติของกีฬา

ฮอกกี้เป็นเกมที่เล่นบนสนามหญ้าเรียบ และสนามต้องเป็นพื้นหญ้าที่แข็ง ซึ่งมีผู้เล่นฝ่ายละ 11 คน โดยการใช้ไม้งอ ๆ คล้ายกับตะขอตีบอลไปยังประตูฝ่ายตรงข้าม พิลฮอกกี้มีความแตกต่างไปจากฮอกกี้น้ำแข็ง