SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา เรือใบ

เรียนรู้กีฬาเรือใบ ตอนที่ 26

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬาเรือใบ

ประวัติของกีฬา

เรือใบ (Yachting) เป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศฮอลแลนด์ ได้ถูกแนะนำขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 ประมาณปี พ.ศ. 2203