SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา ปีนหน้าผา

เรียนรู้กีฬาปีนหน้าผา ตอนที่ 26

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬาปีนหน้าผา

ประวัติของกีฬา

สมาคมกีฬาปีนหน้าผา ได้ก่อตั้งเมื่อคราวที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘