SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา บาสเกตบอล

เรียนรู้กีฬาบาสเกตบอล ตอนที่ 23 การผสมผสานทักษะต่างๆเข้าด้วยกัน

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกาบาสเกตบอล

ประวัติของกีฬา

บาสเกตบอล ( Basketball ) เป็นกีฬาประจำชาติอเมริกัน ถูกคิดขึ้น เพื่อต้องการช่วยเหลือบรรดาสมาชิก Y.M.C.A. ได้เล่นกีฬาในฤดูหนาว