SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา วอลเลย์บอล

เรียนรู้กีฬาวอลเลย์บอล ตอนที่ 49 แบบฝึกการรับลูกเสิร์ฟ

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬาวอลเลย์บอล

ประวัติของกีฬา

กีฬาวอลเลย์บอลเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2438 โดยนายวิลเลี่ยม จี มอร์แกน(Willam G.Morgan) ผู้อำนวยการฝ่ายพลศึกษาของสนาม วาย.เอ็ม.ซี.เอ (Young Men’s Christian Association)