SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา ยิมนาสติก

เรียนรู้กีฬายิมนาสติก ตอนที่ 15 นิยามคำศัพท์อุปกรณ์ยิมนาสติก

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬายิมนาสติก

ประวัติของกีฬา

เชื่อกันว่ากรีกเป็นชนชาติแรกที่สนใจในกิจกรรมยิมนาสติก และได้ตั้งคำว่า Gymnastics ชาวสปาร์ตา ฝึกยิมนาสติกให้แก่เยาวชน ต่อมาโรมันนำเอาไปดัดแปลงเป็นกิจกรรมสำหรับฝึกทหาร เมื่อกรีกและโรมันเสื่อมอำนาจลง ยิมนาสติกก็เสื่อมความนิยมลงไปด้วย