SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา ยิงปืน

เรียนรู้กีฬายิงปืน ตอนที่ 14

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬายิงปืน

ประวัติของกีฬา

ปืนพก (Pistol) ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดย Caminello Vitelli ณ เมืองพิสโตเอีย รัฐฟลอเรนไตน์ ประเทศอิตาลี ประมาณปี พ.ศ. 2083