SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา ยกน้ำหนัก

เรียนรู้กีฬายกน้ำหนัก ตอนที่ 8

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬายกน้ำหนัก

ประวัติของกีฬา

กีฬายกน้ำหนักในยุคเริ่มต้นไม่ได้เป็นกีฬาอย่างที่เข้าใจกันในปัจจุบัน สังคมในยุคโบราณ จะมีเรื่องราวของการท้าทาย การต่อสู้ หรือการแข่งขันของกลุ่มชนเผ่าเดียวกัน หรือต่างเผ่า