SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา มวยปล้ำ (Wrestling)

เรียนรู้กีฬามวยปล้ำ ตอนที่ 13

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬามวยปล้ำ

ประวัติของกีฬา

มวยปล้ำ (Wrestling) เป็นกีฬาที่เก่าที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะก่อนที่มนุษย์จะรู้จักการใช้อาวุธ เช่น หอก ขวาน หรือธนู เพื่อเอาไว้สู้กับสัตว์ร้ายนั้นมนุษย์จะต้องฝึกหัดมวยปล้ำไว้เพื่อป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายหรือพวกมนุษย์ด้วยกันเอง