SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา โบว์ลิ่ง

เรียนรู้กีฬาโบว์ลิ่ง ตอนที่ 15 มารยาทในการเล่น

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬาโบว์ลิ่ง

ประวัติของกีฬา

หนังสือ American Bowling Congress (ABC) และหนังสือของ Charles Hall กล่าวว่า ชาวอียิปต์ได้มีการเล่นกีฬาชนิดหนึ่งคล้ายกับการเล่นโบว์ลิ่งมาตั้งแต่ประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช