SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา ปันจักสีลัต

เรียนรู้กีฬาปันจักสีลัต ตอนที่ 9 มารยาทในการชม

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬาปันจักสีลัต

ประวัติของกีฬา

ปันจักสีลัต (Pencak Silat) เป็นคำที่มาจากภาษาอินโดนีเซียมาจากคำว่า ปันจัก (Pencak) หมายถึงการป้องกันตนเอง และคำว่า สีลัต (Silat) หมายถึงศิลปะ