SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา เพาะกาย

เรียนรู้กีฬาเพาะกาย ตอนที่ 14 เทปตัวอย่างการแข่งขัน

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬาเพาะกาย

ประวัติของกีฬา

กีฬาเพาะกายกำเนิดเกิดขึ้นมานานแล้วประมาณ 300 กว่าปี โดยได้รับอิทธิพลจากคนโบราณที่มักจะอวดรูปร่างอันเต็มไปด้วยมัดกล้ามจากการใช้ชีวิตประจำวัน