SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา สนุกเกอร์

1.กีฬาสนุกเกอร์

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กติกากีฬาสนุกเกอร์ 2551

ประวัติของกีฬา

ไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนว่าสนุกเกอร์มีต้นกำเนิดมาจากอังกฤษหรืออินเดีย และแพร่หลายเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ปีใด