SATC

มาเรียนรู้การเล่นกีฬา ฟุตซอล

เทคนิคการรับ

กฎกติกาการแข่งขัน

  • กฏิการการแข่งขัน ฟุตซอล

ประวัติของกีฬา

กีฬาฟุตซอล เริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยรูปแบบการเล่นที่คล้ายกับฟุตบอล กฎกติกาเข้าใจง่าย อาศัยพื้นที่ในการเล่นไม่มาก และเล่นได้ทุกเพศทุกวัย